MENIU
PagrindinisNuomos taisyklės

Nuomos taisyklės

NUOMOTOJAS:

Įsipareigoja iš anksto sutartoje vietoje ir sutartu laiku perduoti techniškai tvarkingą Automobilį su registracijos ir techninės apžiūros dokumentais Nuomininkui šalims sudarius Automobilio nuomos sutartį šioje sutartyje nustatytoms sąlygomis.

Nuomotojas įsipareigoja mokėti Automobilio draudimo įmokas.
Nuomos terminas prasideda Šalims sudarius Automobilio perdavimo priėmimo aktą ir pasibaigia Nuomininkui grąžinus Automobilį Nuomotojui.

 

NUOMININKAS:

 

Įsipareigoja Automobilį perimti ir naudoti jį pagal Automobilio paskirtį, mokėti nustatyto dydžio Nuomos mokestį ir visus kitus nustatytus privalomai atliktinus mokėjimus, grąžinti Automobilį pasibaigus Automobilio Nuomos terminui.

Nuomininkas privalo pateikti galiojančius dokumentus: įmonės registravimo pažymėjimą (kai Nuomininkas yra juridinis asmuo) ir vairuotojo pažymėjimą.

Automobilio vairuotojas turi būti ne jaunesnis kaip 23 metų ir turėti ne mažesnį nei trejų metų vairuotojo stažą.

Nuomininkas įsipareigoja iš anksto Šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje priimti Automobilį bei juo naudotis atsižvelgdamas į Automobilio technines savybes pagal tiesioginę paskirtį, nepažeidžiant eksploatavimo ir Automobilio Nuomos sutarties reikalavimų.

Nustatęs bet kokius Automobilio naudojimo sutrikimus, defektus ar kitus panašius faktus Nuomininkas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Nuomotoją ir nutraukti naudojimąsi Automobiliu iki Nuomotojo atstovo atvykimo į Automobilio buvimo vietą.

Nuomininkas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam perduotą Automobilį pagal galiojančių teisės aktų ir Automobilio Nuomos sutarties nustatytus reikalavimus, įmonės gamintojo nustatytus standartus, technines sąlygas, taip pat daryti Automobilio remontus (einamąjį, profilaktinį ir kapitalinį). Nuomininkui nevykdžius minėtų įsipareigojimų, Nuomotojas atlieka minėtus darbus pats savarankiškai, o Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojo patirtas išlaidas pagal Nuomotojo pateiktus mokėjimo dokumentus.

Nuomininkas neturi teisės be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo perduoti Automobilį naudotis (tiek de jure, tiek de facto) ir/ar subnuomoti jį jokiam trečiajam asmeniui. Nuomininkas įsipareigoja pasibaigus Nuomos sutarties galiojimo terminui, grąžinti transporto priemonę tokios būklės, kokios Nuomotojo buvo pateikta, atsižvelgiant į normalų jos nusidėvėjimą.

Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per vieną valandą telefonu informuoti Nuomotoją apie Automobilio sugadinimą, vagystę arba techninius gedimus, vykdyti Nuomotojo instrukcijas dėl Automobilio saugojimo / remonto ir nustoti naudotis transporto priemone, jei tolesnis jos eksploatavimas gali pabloginti jos techninę būklę.

Nuomininkas privalo rūpintis Automobilio saugumu, laikyti jį užrakintą su įjungta apsaugos sistema ir uždarais langais, nepalikti Automobilio salone užvedimo raktelių, Automobilio dokumentų, magnetolos ir/ar jos panelės, kitų vertingų daiktų.

Nuomininkas įsipareigoja naudoti tinkamus degalus, užtikrinti tinkamą Automobilio padangų oro slėgį.

Nuomininkas privalo naudoti Automobilį pagal tiesioginę jo paskirtį, Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas privalo pranešti apie automobilio tikslią buvimo vietą.

Nuomininkas privalo vykdyti kitus Automobilio Nuomos sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

 

AUTOMOBILĮ GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA NAUDOTI:

 

 • Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms
 • Mokamam keleivių pervežimui
 • Automobilių arba priekabų vilkinimui
 • Nusikalstamoms veikoms (veikloms)
 • Jeigu Nuomininko vairuotojas yra ne blaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai
 • Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei
 • naudojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai, kurioje naudojamas automobilis
 • Netransportuoti gyvūnų, degių, ar pavojingų medžiagų, atliekų, bei krovinių ar/ir medžiagų, kuriems yra reikalingi atitinkami leidimai
 • Nerūkyti Automobilyje ir neleisti tai daryti tretiesiems asmenims
 • Nedalyvauti su Automobiliu lenktynėse
 • Nenaudoti Automobilio kaip mokomojo ar taksi automobilio
Į kainą įskaičiuota
 • Civilinis draudimas
 • Kasko draudimas
 • Naujos padangos
 • 24h pagalba kelyje
Rezervuoti
dabar
Susisiekite
su mumis
UAB „Didneriai“

Įm./k. 122287098
Graičiūno g. 38, LT-02241 Vilnius
Tel.: +370 614 91963 arba +370 688 11 271
El. paštas: info@ditra.lt

I-VI: 8.00 - 22.00
VII - nedirba
Į
viršų
Užklausos forma